Drazí Čechoslováci, milí krajané,

srdečně vás zveme na oslavu 100. výročí vzniku první Československé republiky.

Zakroužkujte si 2. listopad ve svých kalendářích zlatou barvou, neboť toto bude oslava jak se patří!

Bližší informace budou upřesněny během měsíce října.

Pozvánku najdete v příloze.

Těšíme se na vás

S pozdravem
Organizační výbor krajanského spolku
Mamlaka

Pozvanka 2-11-2018