Registrace do Krajanského Spolku je dobrovolná pro každého občana České a Slovenské Republiky. Členství je podmíněno zaplacením ročního příspěvku. Příspěvek je na jednotlivce nebo na celou rodinu. Určení výše příspěvku se stanovuje na členské schůzi každý rok.

Výhody členství:

  1. Zanesení do databáze členů
  2. Zasílání pravidelných emailů o akcích a činnostech Spolku
  3. Podpora činnosti spolku
  4. Slevy vstupného na akce pořádané Krajským Spolkem
  5. Možnost podílení se na přípravách a organizacích akcí
  6. Volební právo na členských schůzích
  7. Možnost zvolení do Výboru Krajanského Spolku

Krajanský Spolek Čechů a Slováků v Saúdskoarabském Království Al Mamlaka zpracovává osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Registraci člena je možné vyplnit elektronicky na www.mamlaka.cz nebo požádat o zaslání elektronické podoby na spolekmamlaka@gmail.com a vrátit jej zpět na tutéž adresu. V případě nezaplacení členského poplatku, pozbývá člen výhod, avšak jeho email zůstává i nadále v databázi. Pro vymazání z databáze členů je možné se obrátit na Výbor Spolku na spolekmamlaka@gmail.com nebo na konkrétní osoby uvedené na webových stránkách.

Platbu za členství je možné provést osobně na některé z nadcházejících akcích nebo jej zaslat na účet s uvedením jména do poznámky.
Členství jednotlivec: 150 SAR/rok
Členství rodina: 200 SAR/rok

Členství se platí hotově při účasti na akci. 

Registrační formulář